CODE WIFI HOTSPOT

Oglašavanje proizvoda i analitika posećenosti objekta

Korisnici od vas očekuju da im pružite kvalitetan pristup internetu. Zašto tu šansu da ne iskoristite u vašu korist?

Code WiFi je rešenje koje podrazumeva pokrivanje vašeg prostora adekvatnim bežičnim internetom.

Prilikom prijavljivanja korisnika na platformu nakon autentifikacije plasiramo komercijalne poruke vašeg brenda ili brenda koji želi da se oglašava u vašem objektu.

Vaša mreža je otvorena i prilikom prijavljivanja korisnik vas neće opterećivati sa pitanjima „koja je šifra za WiFi?“.

Upoznajte vaše korisnike!

Svi analitički podaci koji se prikupljaju dostupni su vam u svakom trenutku. U svakom trenutku dostupne su vam informacije o broju korisnika koji su posetili vaš objekat, vreme koje su proveli na mreži kao i njihovu interakciju.

Prikupljeni podaci mogu se koristiti za dalju personalizovanu komunikaciju sa vašim korisnicima preko društvenih mreža (Code SN) i kada nisu u vašem objektu.

Ključni benefiti
CODE WiFi rešenja:

Zainteresovani ste za CODE WiFi rešenje?